УЧИЛИЩЕТО

 

В Лозен килийно училище е съществувало още през 18в. – в манастира „Св.Спас”. Светското просвещение в Горни Лозен бележи началото си от 1879г., само една година след Освобождението, когато (по съвет на поп Къшо) бедните, но жадни за прогрес и просвета лозенци, си откриват училище  – едно от първите в Княжество България.

 

За школото предоставя част от своята къща дядо Митре Газибаров (неговата фамилия съществува в Лозен и днес).Учениците са 18, а учителят един, самоковецът Иван Хаджидимитров.

 

През 1891г. е построена първата сграда на училището – дървена и паянтова, но събира вече три групи ученици с трима учители. През 1897г. училището е вече с пет отделения, в които учат деца и от Долни Лозен.

 

Първият прогимназиален клас е открит през 1921-1922г. Училищната сграда е недостатъчна, за това домът на Господин Милотинов Станьов става още един училищен „филиал”. Следващата година друг лозенец, Веселин Берберски, отделя стая за втори прогимназиален клас.

 

През 1956г. започва строежът на сегашната сграда на училището. Строена е с активно участие и доброволен труд на хората от Горни Лозен. Открита е тържествено на 20.10.1957г.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg