Документи за достъп до лични данни

1. Заявление за достъп до лични данни
2. Жалба до Комисията за ЗЛД
3. Политика за поверителност (ученици)
4.Политика за поверителност и защита на личните данни
5. Правила за защита на личните данни

Длъжностното лице по защита на данните в 201 ОУ "Св.св. Кирил и Методий", с.Лозен е

Веселин Веселинов, към когото можете да се обърнете с въпроси на тел.: 0888247268

или на имейл: ves1@mail.bg

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg