В секция "Административни услуги" може да се запознаете с улугите предоставяни от 201 ОУ.
https://drive.google.com/open?id=1eXwzZLyxAo-Bn502fXJcFWjP_XIjNOEg
На този линк може да се запознаете с условията и реда за кандидастване за ИД в 201 ОУ.
ОБЯВЛЕНИЕ НА ОФЕРТА МЛЯКО И ПЛОД - за повече информация в секция "Профил на купувача"
Скъпи родители, в секция "Прием в І клас" ще намерите цялата информация, относно кандидатстване и прием в 1 клас за учебната 2020-2021 година.

В СЕКЦИЯ "ПРИЕМ В І КЛАС" Е КАЧЕН СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА ПРИЕМ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. след трето класиране и свободните места.


Уважаеми родители и ученици,

 Информираме Ви какви ще са следващите стъпки в реализацията на онлайн
обучение в
201 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“.

Въвеждаме  и  платформата
"Школо" . Уведомяваме Ви, че с цел осигуряване на възможно
най-добър учебен процес, екипът ни непрестанно работи за намиране
на възможно най-благоприятното решение.

Обучението в електронна среда ще се извършва в платформите на Школо и  MS TEAMS според специфичните нужди на съотвения учебен предмет.

 Информационните канали, които могат да се използват, са всички използвани в интернет пространството (viber, facebook, e-mail, messenger и др.).

 Екипът на 201 ОУ

На 05.03.20г. се състоя събрание на представители на  родителите от 201 ОУ за избор на Обществен съвет.
Избран бе Обществен съвет в състав:
Г-н Йордан Ибришимов - председател (родител на ученик)
Г-жа Галя Пешева - основен член (родител на ученик)
Г-жа Поля Савева - основен член (родител на ученик)
Г-жа Татяна Сиракова - основен член (родител на ученик)
Г-жа Емилия Василева - основен член (представител на СО, старши експерт "Просвета" - р-н Панчарево)
Резервни членове:
Г-жа Анна Матеина - (родител на ученик)
Г-жа Анелия Ралинова - (родител на ученик)
Г-жа Малена Милева - (родител на ученик)
Започна новия проект на 201 ОУ по програма ЕРАЗЪМ + "FUNTASTIC: motivation starts here". В него участват 5 държави - Испания, България, Финландия, Норвегия и Кипър.
(За повече информация следете фейсбук страницата на училището).
201ou.alle.bg
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg